Nasza oferta

REGENERACJA 98,5%

USUWAMY 98,5% ZANIECZYSCZEŃ

Jeżeli tylko Twój filtr nie jest uszkodzony wewnętrznie, nasza zaawansowana dwudrożna wodna procedura czyszczenia jest skuteczna w przywracaniu filtra DPF do jego pełnej sprawności, usuwając ponad 98,5% sadzy i popiołów.

Nasz proces czyszczenia jest przyjazny dla środowiska naturalnego i nie wymaga wycinania, spawania ani modyfikacji filtrów DPF. Urządzenie, które posiadamy przewyższa inne technologie czyszczenia DPF pod kątem wydajności i efektywności. W trakcie projektowania urządzenia, dokonano badań rentgenowskich w celu ukazania różnic przed i po czyszczeniu. Podczas procesu czyszczenia badane jest przeciwciśnienie określające stopień zanieczyszczenia filtra. Po zakończonym procesie przeciwciśnienie mierzone jest ponownie dla ustalenia sprawności filtra po czyszczeniu.

REGENERUJEMY WSZYSTKIE TYPY FILTRÓW I KATALIZATORÓW

Oferujemy dwudrożne czyszczenie wodne filtrów cząstek stałych DPF, FAP z sadzy i popiołu, a także katalizatorów, w tym DOC i SCR.

SAMOCHODY DOSTAWCZE

DPF - Regeneracja - Katalizatory - Dostawcze

SAMOCHODY OSOBOWE

DPF - Regeneracja - Katalizatory - Osobowe

POJAZDY ROLNICZE

DPF - Regeneracja - Katalizatory - Rolnicze

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

DPF - Regeneracja - Katalizatory - Ciężarowe

SCHEMAT DZIAŁANIA

1. Wstępna ocena

Dostarczasz lub wysyłasz zdemontowany filtr DPF do naszej firmy. Po przyjęciu dokonujemy cyfrowej endoskopowej oceny wkładu filtra z obu stron pod kątem uszkodzeń mechanicznych i ewentualnego nadtopienia. Wykonujemy test przeciwciśnienia na stanowisku probierczym w celu zbadania stopnia zablokowania. Zmierzone nadciśnienie zostaje wydrukowane na protokole z urządzenia FH2.

2. Regeneracja i czyszczenie filtra DPF / katalizatora – metoda z zaworem FFSolution

Procedurę czyszczenia filtra DPF lub katalizatora przeprowadzamy na urządzeniu FH2. Konieczny jest wcześniejszy dobór i montaż odpowiednich adapterów montażowych i redukcji. Kolejnym krokiem jest wlanie 100ml specjalistycznego detergentu od strony „czystej” wkładu ceramicznego. Detergent ma za zadanie m.in wypieranie zalegającego oleju silnikowego, który mógłby utrudnić proces czyszczenia.

Filtr lub katalizator montowany jest do komory czyszczącej szwajcarskiego urządzenia FH2. Czyszczenie DPF odbywa się przy udziale wody o wysokim impulsowym przepływie sterowanym przez specjalistyczny zawór. Proces czyszczenia rozpoczynany jest wstecznie do przepływu spalin.

3. Regeneracja i czyszczenie – odwrócony przepływ

Po zakończonym pierwszym cyklu, odwracany jest kierunek przepływu, zatem rozpoczyna się czyszczenie wodą zgodnie z kierunkiem spalin. Z racji mniejszego dławienia niż w fazie pierwszej urządzenie uruchamia w cyklu automatycznym dodatkową pompę dla zwiększenia przepływu wody. Trzeci cykl czyszczenia wodą jest powtórzeniem cyklu pierwszego, zatem przeciwnie do przepływu spalin. W przypadku bardzo silnie zabrudzonych filtrów DPF procedura czyszczenia zostaje powtórzona we wszystkich trzech krokach.

Na końcu opróżniamy filtr lub katalizator z wody. Suszenie filtra przepływającym powietrzem odbywa się w temperaturze 90°C. Powyższa procedura jest gwarancją usunięcia 98,5% sadzy oraz popiołu, a także oleju silnikowego lub płynu chłodniczego z filtra DPF lub katalizatora.

4. Testy końcowe

Wykonujemy test przeciwciśnienia dla potwierdzenia skuteczności usunięcia sadzy i popiołu. Nadciśnienie podane w milibarach jest zawarte na protokole z urządzenia. Można zatem porównać wartość przed oraz po czyszczeniu filtra cząstek stałych. Przykładowe wyniki: Przed: 800 mbar / Po: 49 mbar; Przed: 108 mbar / Po: 15 mbar. Wartość przeciwciśnienia dla każdego filtra jest inna i ocenie podlega różnica, a nie sama wartość końcowa.

ECOCAR - Regeneracja DPF, FAP, SCR, DOC
ECOCAR - Regeneracja DPF, FAP, SCR, DOC
ECOCAR - Regeneracja DPF, FAP, SCR, DOC

GWARANCJA JAKOŚCI USŁUG

Po wykonaniu regeneracji klient otrzymuje od nas dwa wydruki. Wyniki testu przepływu powietrza przez filtr obrazują stopień poprawy właściwości filtra.

Na regenerowane przez nas filtry i katalizatory udzielamy 12 miesięcy gwarancji!

BARDZO WAŻNE

Po montażu filtra należy bezwzględnie przeprowadzić procedurę adaptacji filtra cząstek stałych, aby poinformować sterownik silnika o wymianie filtra. Filtr wyczyszczony należy traktować jako nowy filtr DPF!

PRZED CZYSZCZENIEM

PO CZYSZCZENIU

EcoCar- Regeneracja filtrów DPF
EcoCar- Regeneracja filtrów DPF
EcoCar- Regeneracja filtrów DPF

REGENERUJEMY FILTRY WSZYSTKICH PRODUCENTÓW